Parohia Sf Gheorghe

Parohia “Sfântul Gheorghe” I – Pitești, însemnând 480 de locuințe, parțial se suprapune peste Centrul Municipiului Pitești, fosta Piață Șerban Vodă (actual Piața Vasile Milea), având în jurisdicție blocurile Fortuna, Bălașa, Roaită, Mobilux, Expres, Casa Cărții, C.F.R. și alte câteva case situate pe Bulevardul Republicii. Pe hartă aceste obiective sunt marcate cu roșu. În prezent în cadrul parohiei slujesc patru preoți și un diacon, sfântul locaș fiind deschis zilnic între orele 7.00 – 20.00.

Slujitorii de astăzi ai Bisericii “Sfântul Gheorghe” din Pitești

Pr. Lucian Grigore, Pr. Florian Tudor, Pr. Gheorghe Neacșu (paroh) si Pr. Catalin Iulian Olteanu

Programul de slujire:

ZiuaOrele
LUNI8:30 – 9:30Utrenia
9:30 – 11:00Sfânta Liturghie
17:00 -18:30Vecernie și Acatist;
18:30 -19:00[cuvânt catehetic]
MARȚI8:30 – 9:30Utrenia;
9:30 – 11:00Sfânta Liturghie;
MIERCURI8:30 – 9:30Utrenia;
9:30 – 11:00Sfânta Liturghie;
17:00 -19:00Vecernie / Acatist / Dezlegări [în perioada Triodului – Sf. Maslu];
JOI8:30 – 9:30Utrenia;
9:30 – 11:00Sfânta Liturghie;
VINERI8:30 – 9:30Utrenia;
9:30 – 11:00Sfânta Liturghie;
17:00 -19:00Sf. Maslu; [în perioadele Octoihului și Triodului]
SÂMBĂTĂ8:30 – 9:30Utrenia;
9:30 – 11:00Sfânta Liturghie;
11:00 – 11:30Slujba Parastasului;
DUMINICĂ8:30 – 9:30Utrenia;
9:30 – 11:30Sfanta Liturghie;
10:45 – 11:00[predică duminicală]

Preot Marin Braniste – preot paroh al Bisericii “Sfântul Gheorghe” din Pitești între anii 1970 – 1974; și 1993 – 1994; Istoric, frate cu pr. prof. Ene Braniste. Născut la 25 mart. 1915, in Suseni, jud.  Arges. Studii la Seminarul teologic din Curtea de Arges (1927- 1935) si la Facultatea de Teologie din Bucuresti (1935- 1939).

Preot Constantin Grigorescu – preot paroh al Bisericii “Sfântul Gheorghe” din Pitești între anii 1974-1993; După încheierea lucrărilor de pictură a pronaosului și a tin-dei executată în frescă de către pictorii Gh. Popescu şi Niculina Dona (1971-1974), în anii următori 1974-1975 se îngrijește de restaurarea picturii executate la 1876 de  Gh. Stoenescu în naos și Altar.

Preot Marin S Diaconescu – preot paroh al Bisericii “Sfântul Gheorghe” din Pitești între anii 1954-1965